אחות קטנה

סמינר גברא, פרויקט אלול תשע"ח

את הפיוט 'אחות קטנה' מתוך תפילות ר"ה, כתב ר' אברהם בן יצחק גירונדי, ובו הוא מתאר את הדביקות של כנסת ישראל בה'. בהשראה זו בניתי את הפרויקט הזה, מינאטורות של דמויות מחפשות דרכן בין רציפים על תחנת רכבת הומיה (ציור התחנה הוא של רותי שנור המוכשרת), פרויקט אומנותי יוצא דופן שמלווה תוכנית לימוד שנתית של הספר 'מסילת ישרים' ברוח זו הפקנות חוברות, קישוט קיר ואקססוריז נוספים..